1 اردیبهشت (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه، روز بزرگداشت ولادت حضرت قائم (عج)
2 اردیبهشت (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه
3 اردیبهشت (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی در موزه

چارت سازمانی