درباره ما

وظایف اصلی
• برنامه ریزی برای ساخت یک موزه در شان ملی و توسعه آن و سامان دهی ساختار مناسب جهت ارائه خدمات موزه به بازدیدکنندگان؛
• ارائه خدمات آموزشی در زمینه های علم و فناوری به صورت حضوری و نرم افزاری و مجازی؛
• ایجاد و توسعه آرشیو علمی و فناوری به سازمان ها، موسسات و مشترکان موزه به صورت الکترونیکی؛
• ایجاد و توسعه آرشیو علمی و فنی موزه برای استفاده پژوهشگران، دانشجویان، دانش آموزان و عموم مردم؛
• همکاری و کمک به ساماندهی خانه های علم و فناوری؛
• انتشار نشریات، کتب و نرم افزارهای علمی و فنی مرتبط؛
• ساماندهی تحقیقات، شبیه سازی و تدوین اطلاعات در مورد اشیاء قابل نگهداری در موزه و بازسازی سیر تحولات در فرایندهای تکامل علوم و فناوری توسط پژوهشگران، صنعتگران و هنرمندان کشوری؛
• ساماندهی مناسب برای برگزاری نمایشگاه ها، کارگاه های آموزشی، سخنرانی های علمی و فنی، توسعه گالری ها و ارائه خدمات تخصصی با استفاده از روش ها و ابزارهای فنی پیشرفته حقیقی و مجازی؛
• ایجاد ساختار مناسب برای توسعه ارتباطات با مراکز علمی و فنی و موزه های داخلی و خارجی؛
• سامان دهی و ساختار سازی برای جذب و آموزش جوانان داوطلب برای همکاری در موزه؛
• ایجاد فضاهای لازم و تهیه تسهیلات مناسب برای جلب و جذب کودکان و نوجوانان برای بازدید و یادگیری در موزه؛
• ایجاد و به کارگیری نظام ها و روش های مناسب برای اداره امور جذب کمک های مالی و اشیاء و همچنین امور درآمدی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در موزه؛
• تهیه و تدوین راهنماهای لازم برای معرفی موزه و امکانات آن و به علاوه تدوین اطلاعات لازم برای حفظ و نگهداری اشیاء و اطلاعات موزه؛
• ساختارسازی و ایجاد تسهیلات لازم برای مطالعه و شناسایی امکانات و تسهیلات لازم برای ایجاد یک بازار فناوری (فن بازار) پویا و گسترش ابعاد آن در سطح ملی؛

 
ماموریت و چشم انداز

موزه علوم و فناوری ج.ا.ا در تکمیل نهادهای مرتبط با توسعه نظام علم و فناوری کشور ایجاد شده است. این موزه با نمایش پایه های دانش و تحول فناوری، مأموریت دارد نسبت به هم افزایی دانش، اشاعه تفکر علمی، ارتقای سطح زندگی و تعالی روح انسان قدم بردارد. موزه علوم و فناوری ج.ا.ا در افق چشم اندازکشور، سازمانی است پویا که تلاش دارد به مردم و دانش پژوهان در سرتاسر کشور کمک نماید تا به ظرفیت های کامل خود آگاهی یافته و از دانش خود برای خلاقیت و نوآوری برای یک زندگی بهتر استفاده نمایند.این هدف سرلوحه کار و فعالیت های ما بوده و به ما کمک می کند تا با برنامه ریزی های مناسب و نیز بهره گیری از منابع انسانی دانش مدار و امکانات موثر، دستیابی به این مهم را امکان پذیر نماییم. به ترتیبی که بتوانیم اولین موسسه اطلاع رسانی علمی و آموزشی مشاهده محور ملی در کشور، در حد بهترین در منطقه و دارای جایگاه معتبری در جهان باشیم.