اخبار موزه

فراخوان مقاله همایش ملی «امام خمینی (ره) و تمدن نوین اسلامی-ایرانی»

۱۳ اسف , ۱۳۹۷  

مهلت ارائه مقاله به همایش ملی «امام خمینی (ره) و تمدن نوین اسلامی- ایرانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی»  تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری این همایش روز ۱۱ اردی‎بهشت ۹۸ در دانشگاه مازنداران و در محورهای ذیل برگزار خواهد شد:

چیستی تمدن نوین اسلامی از منظر امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره) و چیستی سرمایه اجتماعی

امام خمینی (ره) و رابطه میان تمدن نوین اسلامی- ایرانی و سرمایه اجتماعی

منابع مولد سرمایه اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره)

نقش‎ها و پیامدهای سرمایه اجتماعی در تمدن اسلامی- ایرانی

آسیب‎شناسی سرمایه اجتماعی در فرایند تمدن اسلامی- ایرانی

حوزه و دانشگاه در فرایند تمدن‎سازی اسلامی- ایرانی

بررسی محورها و سطوح سرمایه اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره)

سطح خرد: صداقت، وفای به عهد، خوش‎رویی، تواضع، تهذیب و تزکیه، اخلاق، …

سطح میانه: عدالت، قانون‎مداری، جوانان، اعتماد ملی، ولایت‎مداری، خانواده متعالی، …

سطح کلان: وحدت ملی، پاک‎دستی مسئولان، ضابطه‎مندی، رهبری، رسانه، … .

, , , , ,