شیمی متولد شد

شیمی متولد شد

با یک انفجار بزرگ ماده و انرژی پا به جهان ما گذاشتند. … و شیمی متولد شد.

گوینده: مریم محمدزاده
صداپرداز: خشایار خاتمی