راهنمای ارسال آثار

برای ارسال آثار، وارد صفحه محورهای جشنواره شوید، یک پوشه به نام صاحب اثر (به زبان انگلیسی) ایجادکنید، فایل مشخصات اثر را بعد از دانلود، تکمیل کرده به همراه اثر ( متن، فایل صوتی و تصویری) خود در آن پوشه ذخیره نمایید و پس از فشرده‌سازی پوشه به صورت rar یا zip، از طریق دکمه انتخاب فایل، ارسال کنید.
قابل ذکر است حجم کل پوشه ارسالی باید کمتر از ۲ مگابایت باشد.