محمدبن زکریای رازیبرچسب

همزمان با زادروز محمدبن زکریای رازی، دانشمند شهیر ایرانی، روز چهارشنبه 5 شهریور ماه 99، موزه ملی علوم و فناوری ایران در ادامه برنامه‌های زنده خود، ویژه برنامه‌ای برای معرفی این دانشمند تاثیرگذار و معروف ایرانی ترتیب دیده است. به گزارش روابط